LYEN POU ESOL

Aprann Lang Anglè

 

136323172

KISA ESOL LA YE?

Anglè pou Moun ki Pale lòt Lang (ESOL) se yon pwogram edikasyon ki ede elèv granmoun yo aprann lang Anglè a.

Nou ofri klas ESOL pandan tout ane a. Nou ofri pwogram ESOL pou granmoun nan lekòl kominotè nou yo, e nan Sant Edikasyon pou Granmoun yo (Adult Education Center), ak plizyè sit satelit.

Diferan teknik ke yo kouvri nan klas ESOL yo se koute, pale, li ak ekri Anglè.

 

 

Klike isit la pou enfòmasyon sou klas ESOL

 

MEN PÒTAY ENTÈNÈT
AK KOMINOTE A

 

Men pòtay entènèt pou depatman Edikasyon Granmoun ak Kominote a.

Click here >>>

Lè w amelyore Anglè ou li ede w nan domèn sa yo:

 • Pran pwomosyon
 • Vin yon Sitwayen Ameriken
 • Jwenn yon travay
 • Fè nouvo zanmi
 • Chèche yon pi bon travay
 • Ede pitit ou ak devwa
 • Kominike avèk doktè ou
 • Konprann konvèsasyon pa telefòn
 • Antre nan yon nouvo karyè
 • Kòmanse pwòp biznis ou
 • Dekroche yon diplòm
KONTAKTE NOU

Rele 561- 649-6034

DAT AK TÈM LEKÒL YO

23 Janvye 2017 a 21 Avril 2017
Enskripsyon kòmanse 9 Janvye

Premye Me 2017 a 20 Jiyè 2017
Enskripsyon ap kòmanse 24 Avril

The School District of Palm Beach County, Florida, prohibits discrimination in admission to or access to, or employment in its programs and activities, on the basis of race, color, national origin, sex or sexual orientation, marital status, age, religion, disability, genetic information, gender identity or expression, or any other characteristic prohibited by law. The School Board also provides equal access to the Boy Scouts and other designated youth groups.