FAMILY IMPACT

YON PWOGRAM POU ELÈV KI DEJA NAN
KLAS ESOL

Devlope e ogmante konpetans ou nan lekòl, nan aprann computè, nan eleve pitit ou, nan Anglè ak nan devlopman e preparasyon pou ka jwenn travay.

Yo ofri Enpak Fanmi de Lendi a Jedi
8:30 am - 11:30 am
Lokal / adrès trè konvenyan
Pri a se $30

DAT AK TÈM LEKÒL 

29 Out 2016 a 16 Desanm 2016
Enskripsyon kòmanse 15 Out, (enskripsyon toujou ouvè)

23 Janvye 2017 a 21 Avril 2017
Enskripsyon kòmanse 9 Janvye, (enskripsyon toujou ouvè)

 

 

BAN NOU YON KOUT FIL !

RELE 561-649-6034

 

KI SA ENPAK FANMI OFRI?

MEN SA PWOGRAM LA GEN LADAN’L:

 

Relaxed couple using a laptop to surf the internet

EDIKASYON FANMI: Sipòte devlopman alfabetizasyon e ankouraje bon jan aktivite ki fè kè fanmi yo kontan.

EDIKASYON POU GRANMOUN: Bay enstriksyon pou granmoun nan lang angle ak Alfabetizasyon.
AKTIVITE POU FANMI: Mete amizman, plezi, aktivite pou fanmi yo yon fwa chak mwa nan aswè.

Telechaje MANYÈL ELÈV AN Kreyòl

 

 

LOKAL / ADRES TRE KONVENYAN

Bridges nan Lekòl Primè Highland ( Highland Elementary /nan Building Clarke)
Telefòn: 561-649-6004
Adrès: 500 Highland Avenue, Lake Worth, FL 33460

Indian Pines Elementary/ Lekòl Primè Indian Pines
Telefòn: 561-649-6004
Adrès: 6000 Oak Royal Dr, Lake Worth, FL 33463

 

 

The School District of Palm Beach County, Florida, prohibits discrimination in admission to or access to, or employment in its programs and activities, on the basis of race, color, national origin, sex or sexual orientation, marital status, age, religion, disability, genetic information, gender identity or expression, or any other characteristic prohibited by law. The School Board also provides equal access to the Boy Scouts and other designated youth groups.