Chat with us, powered by LiveChat

Yon pwogram pou elèv ki deja nanklas ESOL. Devlope e ogmante konpetans ou nan lekòl, nan aprann computè, nan eleve pitit ou, nan Anglè ak nan devlopman e preparasyon pou ka jwenn travay.

Men Sa Pwogram la Gen Ladan’l

Yo ofri Enpak Fanmi de Lendi a Jedi, 8:30 am - 11:30 am - Pri a se $30

EDIKASYON FANMI: Sipòte devlopman alfabetizasyon e ankouraje bon jan aktivite ki fè kè fanmi yo kontan.

• EDIKASYON POU GRANMOUN: Bay enstriksyon pou granmoun nan lang angle ak Alfabetizasyon.
• AKTIVITE POU FANMI: Mete amizman, plezi, aktivite pou fanmi yo yon fwa chak mwa nan aswè.

Telechaje MANYÈL ELÈV AN Kreyòl

 

Lokal / Adres Tre Konvenyan

Bridges nan Lekòl Primè Highland (nan Building Clarke)
Telefòn: 561-649-6004
Adrès: 500 Highland Avenue, Lake Worth, FL 33460

Indian Pines Elementary/ Lekòl Primè Indian Pines
Telefòn: 561-649-6004
Adrès: 6000 Oak Royal Dr, Lake Worth, FL 33463

Take the GED® Test

The GED® test is a computer-based test with multiple choice, short answer and essay questions. Students must take the test at an authorized testing center.

Learn more

GED® en Español

El GED® es un equivalente al diploma del bachillerato, también conocido en Latinoamérica como escuela secundaria o escuela preparatoria.

Learn more

Learn a Trade

Explore various trades through our Pre-Apprenticeship Program while also advancing your academic skills. Trades include Plumbing, HVAC, Carpentry, Electrical & Welding. It is delivered by Florida Training Services, an FDOE approved provider.

Learn more

Become a US Citizen

Prepare to become a U.S. citizen!
In this class, we will prepare you for the:
  • Citizenship interview
  • Citizenship test
  • Citizenship application
  • The naturalization process and required documentation
Learn more