What's New an Kreyol

Seminè Lang ak Kilti Kreyòl Ayisyen Ete 2022
Seminè Sou Lang Ak Kilti Kreyòl Ayisyen Ete 2022
06/15/2022
Mèkredi 22 Jen 2022 apati 8:30 a.m. nan Lekòl Segondè Palm Beach Lakes, Distri Lekòl Rejyon Palm Beach la ap prezante, Seminè Sou Lang Ak Kilti Kreyòl Ayisyen.
Read More about Seminè Sou Lang Ak Kilti Kreyòl Ayisyen Ete 2022
clear
Gradyasyon
Pwomosyon 2022 Distri a Selebre Atravè Mond Lan
06/02/2022
Anviwon 180.000 moun nan 38 peyi te gade seremoni gradyasyon prèske 12.500 elèv Distri Lekòl Rejyon Palm Beach yo an dirèk. Trant-de seremoni yo te retransmèt sou chanèl YouTube Distri a ak Televizyon Rezo Edikasyon an.
Read More about Pwomosyon 2022 Distri a Selebre Atravè Mond Lan
clear
Laptop
Lekòl Pandan Ete Ofri Sipò Akademik Adisyonèl
06/02/2022
Distri Lekòl Rejyon Palm Beach ofri lekòl pandan vakans ete ak pwogram pou elèv yo seleksyone nan lekòl elemantè, mwayen ak segondè pou bay sipò ak asistans ratrapaj.
Read More about Lekòl Pandan Ete Ofri Sipò Akademik Adisyonèl
clear
Search
The School District of Palm Beach County
https://www.facebook.com/PBCSD/
https://www.instagram.com/pbcsd/
https://twitter.com/pbcsd
https://www.youtube.com/channel/UCIK9U-c6_PllykRg3PoZtPA