Telechaje Ap Distri a Jodi a

FOTO ESPESYAL

Direktris Lekòl Elemantè Washington Sandra Edwards nonmen Direktris pou ane 2017-2018 la.

POY 2017 Sandra
IMG_2753
3
3
Facebook

2018 AKADEMI SITWAYEN AYISYEN - ALBÒM FOTO

Selebrasyon jou pou papa oswa nenpòt gason mennen pitit yo oswa yon timoun lekòl

Mèkredi 27 septanm 2017 - Lekòl Elemantè Barton

Foto Prezantasyon Pri ak Sètifika pou Loreya Konkou Disètasyon

Mwa Eritaj Ayisyen 2017 - Mèkredi 10 me