Èd Ak Devwa

Leson ak Eksplikason an Kreyòl pou Ede Elèv

Klike sou paj anba a pou jwenn leson ak eksplikasyon an kreyòl ki la pou asiste elèv ki bezwen èd.

W ap jwenn leson pou nivo primè elemantè, primè mwayen, ak segondè ki kouvri domèn: Lekti, Redaksyon, Matematik ak Syans. 

 

                  Klike sou Haitian Creole sou bò dwat la pou w kapab ouvri prezantasyon an.

Book
clip_image001_002