Anons Orè Seremoni Gradyasyon Ane 2022

Anons Orè Seremoni Gradyasyon Ane 2022
Posted on 12/17/2021
Gradyasyon

Seremoni gradyasyon pou pwomosyon 2021-2022 a pwograme pou fèt, anpèsòn, nan dat ak lè ki nan lis ki anba a. Sepandan, nou vle fè konnen akòz kondisyon sante enprevi, Distri a rezève dwa pou chanje fòma seremoni sa yo.

Seremoni gradyasyon yo ap retransmèt andirèk sou The Education Network (TEN) kanal Comcast 235, AT&T U-verse kanal 99, epi andirèk sou Entènèt ak soutit.

Thursday, May 12, 2022
• 1 p.m. – Indian Ridge
• 6 p.m. – Palm Beach Virtual

Friday, May 13, 2022
• 1 p.m. – Royal Palm School
• 6 p.m. – Village Academy

Monday, May 16, 2022
• 1 p.m. – West Boca
• 6 p.m. – Take Stock in Children

Tuesday, May 17, 2022
• 8 a.m. – Santaluces
• 1 p.m. – Wellington
• 6 p.m. – Lake Worth

Wednesday, May 18, 2022
• 8 a.m. – Palm Beach Gardens
• 1 p.m. – Palm Beach Central
• 6 p.m. – Adult Education

Thursday, May 19, 2022
• 8 a.m. – Park Vista
• 1 p.m. – Spanish River
• 6 p.m. – Pahokee High

Friday, May 20, 2022
• 8 a.m. – Jupiter
• 1 p.m. – Alexander W. Dreyfoos
• 6 p.m. – John I. Leonard

Saturday, May 21, 2022
• 8 a.m. – Atlantic
• 1 p.m. – Boynton Beach
• 6 p.m. – Boca

Monday, May 23, 2022
• 1 p.m. – Suncoast
• 6 p.m. – Royal Palm Beach

Tuesday, May 24, 2022
• 8 a.m. – Olympic Heights
• 1 p.m. – Forest Hill
• 6 p.m. – Glades Central

Wednesday, May 25, 2022
• 8 a.m. – Riviera Beach Prep.
• 1 p.m. – Seminole Ridge
• 6 p.m. – South Tech

Thursday, May 26, 2022
• 8 a.m. – Palm Beach Lakes
• 1 p.m. – William T. Dwyer
• 6 p.m. – Inlet Grove

Search
The School District of Palm Beach County
https://www.facebook.com/PBCSD/
https://www.instagram.com/pbcsd/
https://twitter.com/pbcsd
https://www.youtube.com/channel/UCIK9U-c6_PllykRg3PoZtPA