Apran-n Anglè

group of adult students sitting in a classroom

KISA ESOL LA YE?

 

Anglè pou Moun ki Pale lòt Lang (ESOL) se yon pwogram edikasyon ki ede elèv granmoun yo aprann lang Anglè a.

Nou ofri klas ESOL pandan tout ane a. Nou ofri pwogram ESOL pou granmoun nan lekòl kominotè nou yo, e nan Sant Edikasyon pou Granmoun yo (Adult Education Center), ak plizyè sit satelit.

Diferan teknik ke yo kouvri nan klas ESOL yo se koute, pale, li ak ekri Anglè.

Lè w amelyore Anglè ou li ede w nan domèn sa yo:

 • Pran pwomosyon
 • Vin yon Sitwayen Ameriken (klike la pou klas citizen)
 • Jwenn yon travay
 • nouvo zanmi
 • Chèche yon pi bon travay
 • Ede pitit ou ak devwa
 • Kominike avèk doktè ou
 • Konprann konvèsasyon 
 • Antre nan yon nouvo karyè
 • Kòmanse pwòp biznis ou
 • Jwenn yon diplòm

KONTAKTE NOU
Rele 561- 649-6034


DAT AK TÈM LEKÒL YO

Sesyon Otòn 2020
31 Out pou rive 12 Desanm
Enskripsyon ap kòmanse le 17 Out
Pa gen klas le; 7 Sept, 28 Sept, 12 Oct, 23 Nov, 27 Nov.
Klas Edikasyon pou Granmoun ap kòmanse le 31 Out 2020

Sesyon Ivè 2021
19 Janvye pou rive 17 Avril
Enskripsyon ap kòmanse le 4 Janvye
Pa gen klas le: 18 Jan, 15 Mas, 19 Mas, 2 Avril.
Klas Edikasyon pou Granmoun ap kòmanse le 4 Janvye 2021

Sesyon Ete 2021
26 Avril pou rive 17 Jiyè
Enskripsyon ap kòmanse le 19 Avril
Pa gen klas le: 31 Me, 5 Jiyè, ak Vandredi kap 25 Jen ak 23 Jiyè
Klas Edikasyon pou Granmoun ap kòmanse le 19 Avril 2021
 
Siw se yon nouvo elèv epiw ta renmen resevwa enfòmasyon sou leu yap rekòmanse ak enskripsyon klike sou lenk sa, yon moun ap gen pou kontaktew.


MEN PÒTAY ENTÈNÈT AK KOMINOTE A 

Search
The School District of Palm Beach County
https://www.facebook.com/PBCSD/
https://www.instagram.com/pbcsd/
https://twitter.com/pbcsd
https://www.youtube.com/channel/UCIK9U-c6_PllykRg3PoZtPA