Dress Code

  • Students may wear solid color Polo shirts or solid color button-down collard shirts. Lake Park sponsored t-shirts are also allowed. All shirts will be worn to the waist. No midriff is to be exposed. 
  • Pants, shorts, skirts, jumpers will be twill uniform style, in navy, black, or khaki. All bottoms will be worn at the waist. No undergarments are to be visible. (Jeans will be allowed on Fridays. No holes or skin showing.)
  • All shoes will be closed-toed. They may be sneakers or dress shoes. Crocs are not to be worn for PE or recess.
  • Layering of uniform items is permitted on cooler days. Hoods/hats may not be worn during the school day.
  • Hair and jewelry will not be a learning distraction or safety concern.

   

  • Elèv yo gendwa mete chemiz Polo koulè solid oswa chemiz kolye bouton an koulè solid. Yo pèmèt tou mayo patwone Lake Park. Tout chemiz yo pral mete nan ren. Pa gen midriff dwe ekspoze.
  • Pantalon, bout pantalon, jip, kavalye yo pral style inifòm twill, nan marin, nwa, oswa kaki. Tout anba yo pral chire nan ren an. Pa gen kilòt yo dwe vizib. (Jean yo pral pèmèt vandredi. Pa gen twou oswa po montre.)
  • Tout soulye yo pral fèmen-zòtèy. Yo ka tenis oswa soulye rad. Crocs yo pa dwe mete pou PE oswa rekreyasyon.
  • Yo pèmèt kouch atik inifòm nan jou ki pi fre. Yo pa ka mete kapo/chapo pandan jounen lekòl la.
  • Cheve ak bijou pa pral yon distraksyon aprantisaj oswa enkyetid sekirite.

   

  • Los estudiantes pueden usar camisas tipo polo de color sólido o camisas con cuello abotonado de color sólido. También se permiten camisetas patrocinadas por Lake Park. Todas las camisas se usarán hasta la cintura. No se debe exponer el estómago.
  • Los pantalones, shorts, faldas, jumpers serán de estilo uniforme de sarga, en azul marino, negro o caqui. Todos los fondos se usarán en la cintura. No se debe ver ropa interior. (Se permitirán jeans los viernes. No se mostrarán agujeros ni piel).
  • Todos los zapatos serán cerrados. Pueden ser zapatillas o zapatos de vestir. No se deben usar Crocs para educación física o recreo.
  • Se permiten capas de prendas de uniforme en los días más fríos. No se pueden usar capuchas/sombreros durante el día escolar.
  • El cabello y las joyas no serán una distracción para el aprendizaje ni un problema de seguridad.

   

  Dress Code brochure